నెత్తురు కళ్ల జూసిన కొండ చిలువ

Views: 895

నాలుగు మీటర్ల పొడవున్న కొండచిలువ ఆస్ర్టేలియాలోని ఓ రైతు పొలంలో కంగారుల జాతికి చెందిన మర్సుపియల్ అనే ఎనిమల్ ను దాని బిడ్డను చంపేసింది. ఆస్ట్రేలియాలోని క్వీన్ లాండ్ కురండలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఈ ప్రాంతంలో మర్సుపియల్ జంతువులు అధికంగా ఉంటాయి.
మెర్నీ వర్సోఫోల్డ్ అనే వ్యక్తి పొలంలో కొండచిలువ మర్సుపియల్ , దాని పిల్లను కాపాడేందుకు విఫలయత్నం చేశాడు. ఇండోనేషియా, న్యూ జెనీవాలలో ఇలాంటి కొండచిలువలు 8.5 మీటర్ల పొడవు మేరకు పొడవులో ఉంటాయి. 27.9 అడుగుల వరకు వీటి పొడవు ఉంటుంది.

ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన కొండ చిలువలు ఆరున్నాయి. పక్షులు, గబ్బిలాలు, ఎలుకలు, గుడ్లగూబలు, కంగారులను కొండచిలువలు వేటాడి తింటాయి. ఇవే వాటికి ఆహారం. నదులు, నీటి కాలువల్లో మంచి నీరు తాగేందుకు వచ్చే జంతువుల కోసం మాటు వేసుకొని ఉంటాయి.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *